Рекламация

Рекламации и връщане на Стока:
 

 • Всички предлагани от нас Стоки са чисто нови и имат гаранция от производителя, дистрибутора или вносителя, ако на тази стока се дава гаранция.

 • Магазинът не поема отговорност за повреди, възникнали от неправилна употреба на стоката, употреба несъответстваща на инструкциите означени на етикетите, особено при неспазването на изискванията на производителя за съхраняването, предназначението и срока на годност на закупените Стоки

 • Ако Купувачът намери физически дефекти на Стоката или несъвместимост на стоките с договора, тогава може:

 • да получи обслужване по гаранцията директно от гаранта (производител, дистрибутор, вносител), ако на Стоката е била дадена гаранция

 • да подаде рекламация в Магазина за несъответствие на Стоката с договора (Закон от 27 юли 2002 г. относно специалните условия на потребителската продажба и измененията на Гражданския кодекс) ако е потребител

 • Да подаде жалба в Магазина за дефекти (правно основание - Закон от 23 април 1964. Гражданския кодекс, ДВ № 16, бр.93, с изм.), ако е предприемач, при спазване на следните разпоредби/постановления.

 • При приемане на пратката с поръчаната стока, трябва да се провери състоянието и съдържанието й в присъствието на куриера, а при приемане на Стоката на място, веднага след получаването на поръчаната Стока. В случай на дефект или несъответствие на Стоката с поръчката, които могат да се забележат при получаването, Куриерът или служителят на Магазина приготвя така наречен „протокол за повреди“.Купувачът е длъжен да изпрати копие на "протокол за повреди" заедно с рекламацията, подадена в магазина.

 • Рекламации по отношение на физически дефекти на Стоката или несъответствие с договора може да се подават:

 • в писмена форма на адрес:

Center Zoo sp. z o. o.

Kokotów 703

32-002 Węgrzce Wielkie

 • чрез електронна поща: office@zoofast.bg

 • Рекламации се обработват в срок от 14 дни след уведомeнието.

 • ·Преди да се разгледа рекламация подадена от Купувача, Магазинът ще се консултира с производителя, дистрибутора или вносителя. В случай на установени дефекти на Стоката, молим, след като се свържете с нас по телефона или чрез електронна поща, пратете ни повредената Стока на адреса за кореспонденция.

 • Оплаквания, дължащи се на различията между външния вид на продукта на уебсайта и реалния вид на продадените Стоки, причинени например от индивидуалнив настройки на дисплея на Купувача, не се разглеждат.

 • За несъответствие на стоки:

 • Купувачът, бъдейки потребител може да изисква Стоката да бъде в същото състояние,което е описано в договора чрез безплатен ремонт или подмяна с нова стока,освен ако поправката или замяната са невъзможни или изискват прекалено много средства. при оценката на допълнителните разходи се взима предвид стойността на стоката според договора и вида и степента на установената неизправност,също така се взима под внимание и неудобството,което биха причинили на Купувача другите видове обезщетения.

 • Ако поправката или подмяната с нова стока са невъзможни или изискват прекомерни разходи съгласно с написаното по-горе, или ако магазинът не успее да изпълни искането за определения период от време,или ако поправката или подмяната предизвикват неудобство на Купувача, Купувачът има право да изисква намаление на цената или да се откаже от договора;не може да се откаже от договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 • Магазинът отговаря за несъответствието на потребителски стоки с договора, само ако несъответствието е доказано в рамките на две години от датата на получаване на Стоките от Купувача.

 • Купувачът, бъдейки предприемач,в случай на приемане на неговата рекламация за мотивирана,може да изисква подмяна на неизправната стока с изправна или в случай на невъзможност за подмяна от страна на магазина, да се откаже от договора в срок от 14 дни от деня на получаване на информацията от магазина,че е невъзможно стоката да бъде подменена. Периодът на гаранцията за физическа неизправност е една година от датата на предаване на стоката от Магазина на Купувача.

 • Магазинът не отговаря за дефекти на продуктите, които са резултат от неправилна употреба от страна на Купувача, включително тяхното използване след изтичане на срока на годност, посочен върху продукта.

 • Купувачът, като потребител има право да се откаже от договора за продажба, сключен с Магазина в рамките на 10 дни от датата на получаване на Стоките, без да заявява причина, като направи подходящо заявление в писмена форма. За да спазите срока е необходимо да изпратите заявление преди изтичането му. Към заявлението за отказване трябва да се добави копие от документ, потвърждаващ датата на получаване на Стоката, както и копие на документ, потвърждаващ покупката. В заявлението за отказване Купувачът е длъжен да посочи банкова сметка, по която трябва да бъде възстановена сумата, платена за закупените стоки. Купувачът е длъжен да върне получените стоки в магазина в неизменена форма, освен ако промяната е била наложителна. Връщането на стоки в неизменена форма е за сметка на Купувача. Възстановяването на парите, платени за стоките се извършва по банкова сметка, определена от Купувача в срок от 7 дни от датата на доставката на Стоката до офиса на Магазина.


За цялата кореспонденция, адресирана до Магазина, моля, използвайте следния адрес за кореспонденция:

Center Zoo ООД

Кокотов 703

32-002 Венжце Виелкие

 

 • Безплатните контейнери за храна, както и другите безплатни подаръци не са предмет на рекламация.

 • Ние не приемаме пратки с върната Стока, изпратени до нас с наложен платеж

 

Ръководство | F.A.Q. | Правилник на Магазина | Рекламация | Доставка и плащане | Контакти | За нас | Условия за промоция | Карта на сайта | Кучета | Котки | промяна на валута към полски злоти (PLN) | 100% удовлетвореност от продукта или връщане на парите!
Чат

Моля изберете чат